Personuppgifter – Cookie Policy

Vilka vi är

Maria Arhusiander Rojas, Kyrkomusiker och samtalsterapeut. Vår webbplatsadress är: www.arhusiander.se.

Media

Endast bilder som Maria Arhusiander Rojas själv lägger upp på hemsidan arhusiander.se laddas upp. Inga andra kan ladda upp media på sajten.

Cookie-filer – Personuppgifter policy

Inga spårnings cookies sparas, då ingen inloggning- eller försäljning av tredje part sker på denna webbsida. Inga externa användare kan registrera sig på denna sajt. Därmed varken skapas eller sparas några cookies av vanliga besökare av vår sajt arhusiander.se. Det är endast admin & ägare av sajten som loggar in. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd ( och skulle aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag)

Hur länge vi behåller era uppgifter

På denna hemsida sparar vi inte era uppgifter när ni besöker vår hemsida, eftersom vi har inga registrerade användare på vår sajt arhusiander.se. De enda uppgifter vi sparar via vår hemsida är de vi enligt lagen måste spara enligt bokföringslagen såsom de kontaktuppgifter ni själv uppger – namn och epost – för att kunna kontakta oss, och vi för att svara på er epost. Dessa uppgifter lagras aldrig på vår sajt, ej heller webbserver.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan när som helst begära att få veta vilka personuppgifter vi har om er, samt att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte de uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål, exempelvis bokföringslagen.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi skickar inte era uppgifter vidare, då vi inte inte har funktionen för att som extern person kommentera eller registrera sig på vår hemsida.