Inom ACT acceptance and comittment terapi, som också kallas för tredje vågens KBT (kognitiv beteende terapi) utforskar vi det som redan finns inom var och en. Den terapeutiska alliansen är viktig. Terapeuten stöttar sin klient att leva ett meningsfullt liv i den livsriktning som klienten önskar. Jag arbetar med upplevelsebaserad övning, mindfulness och rollspel. Musik är ett inslag i mitt terapeutiska arbete.