SORGBEARBETNING

Sorgbearbetning

Sorg betyder smärta. Vi kan drabbas av olika förluster och förändringar under livet; dödsfall, separation och att livet inte blev som vi hade tänkt oss. En obearbetad förlust kan hind och blockera oss. Det är viktigt att få sörja.

Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid förlust. Jag vägleder dig vid åtta tillfällen. Sessionerna är 80 minuter långa.

Längtar du efter förändring?

Vad skapar mening i ditt liv? Kan du göra mer av det som du mår bra av att göra?

”Det är inte svaghet att söka hjälp, det är bara en fin omtanke om sig själv” (säger Göran Gyllenswärd)

Vad är ACT?

Lycka är att leva ett rikt helt och meningsfullt liv där du är villig att uppleva alla slags känslor. Inom ACT acceptance and comitment terapi, som också kallas för tredje vågens KBT (kognitiv beteende terapi) utforskar vi det som redan finns inom var och en. Terapeuten stöttar sin klient att leva ett meningsfullt liv i den livsriktning som klienten önskar. I korthet förhåller jag mig öppen-centrerad-engagerad.

Hexaflexkarta

Defusion

Ofta identifierar vi oss med våra tankar och känslor. Vi kan behöva påminna oss om ”just det-det var bara en tanke”. Vi kan inte förändra vår livshistoria, vi utforskar vilken funktion livsberättelse har i nuet. Det är möjligt att ändra perspektiv både på oss själva och andra.

Acceptans

Steven C Hayes som har skapat ACT, menar att ; ”Acceptans är en i grunden medkännande själv validering, där personen tar emot sina upplevelser i nuet så som de framträder. Acceptans är dock ett mål i sig, utan en strategi för att befrämja meningsfull handling, baserad på egna livsvärden

Medveten närvaro/mindfulness

Medveten närvaro innehåller flera moment; tålamod, fokus, koncentration och andning. Vi övar oss i att vara uppmärksamma på det som händer i nuet.

Jag som kontext

Olika beskrivningar av mitt ”jag”. Vi fastnar lätt i rigida mönster om hurdana vi är. Ordet ÄR, är ett verb. Vilken tröst, det betyder förändring, och förändring är det normala.

Livsvärden

Vad är viktigt i ditt liv? Vad gör dig glad? När vi får kontakt med våra livsvärden och det som är viktigt för oss, får vi kontakt med vår inneboende förstärkare.