Litteraturtips för dig som vill veta mer om ACT

Litteratur om ACT

Lyckofällan
Russ Harris

ACT helt enkelt
Russ Harris

ACT i teori och tillämpning
Steven C Hayes, Kirk D Strosahl och Kelly G Wilson

Geting unstuck in ACT
Russ Harris

När livet slår till ACT i svåra stunder
Russ Harris

FACT Fokuserad ACT
Kirk Stroshal, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson

Advanced ACT
Darrah Westrup

The mindful and effective employee
Paul E Flaxman, Frank W Bond och Fredrik Livheim

Get out of your mind and inte your life with teens Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph V. Ciarroch

Mer litteratur för den intresserade

Compassionfokuserad terapi
Christina Andersson & Sofia Viotti

CFT helt enkelt
Russell L.Kolts

Förlåt och bli fri-
Barbro Holm Ivarsson

Vart du än går är du där
Jon KabatZinn

Mod att vara sårbar
Brené Brown

Konsten att leva innerligt
Ted Harris och Ann Lagerström

I Dantes spår
Bonney Gulino Schaub och Richard Schaub

Att återerövra sitt liv
Jean Jensen

Lust Olust
Malin Drevstam

Öppna upp och släpp taget
Adyashanti

Mer litteratur för den intresserade

Flow
Mihaly Csikszentmihaly

Uppskattande samtalskonst
Susanne Bergman & Camilla Blomquist

XBT Existentiell beteende terapi
Niklas Möller och Isabel Petrini

Självmedkänsla
Agneta Lagercrantz

Metaforer
Niklas Törneke

Människan är en berättelse.
Clarence Crafoord

Bli den du är
Piero Ferrucci

Om viljan
Roberto Assagioli

Dansa mjukt i tillvaron
Anna Kåver

Olyckliga i paradiset
Christian Rück

Litteratur om sorg

Sorgbearbetning.
John W James & Russell Friedman

Sorgbearbetning
John W James & Russell Friedman

En bro till framtiden
Göran Gyllenswärd