Kontakt

Beställ uppdrag för engagemang – Kontakta Ia:

Beskriv uppdraget för beställning av sång, kyrkomusiker eller dragspel samt plats.

Maria Arhusiander Rojas
Mobiltelefon: +46 70 710 04 36
E-post: