Litteraturtips för dig som vill veta mer om ACT

Litteratur om ACT

Lyckofällan.
Russ Harris

ACT helt enkelt.
Russ Harris

ACT i teori och tillämpning.
Steven C Hayes, Kirk D Strosahl och Kelly G Wilson

Geting instick in ACT.
Russ Harris

När livet slår till ACT i svåra stunder.
Russ Harris

FACT Fokuserad ACT.
Kirk Stroshal, Patricia Robinson och Thomas Gustavsson

Advanced ACT.
Darrah Westrup

The mindful and effective employee.
Paul E Flaxman, Frank W Bond och Fredrik Livheim

Get out of your mind and inte your life with teens. Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph V. Ciarroch

Mer litteratur för den intresserade

Compassionfokuserad terapi.
Christina Andersson & Sofia Viotti

CFT helt enkelt.
Russell L.Kolts

Förlåt och bli fri-
Barbro Holm Ivarsson

Vart du än går är du där.
Jon KabatZinn

Mod att vara sårbar.
Brené Brown

Konsten att leva innerligt.
Ted Harris och Ann Lagerström

I Dantes spår.
Bonney Gulino Schaub och Richard Schaub

Att återerövra sitt liv.
Jean Jensen

Lust Olust.
Malin Drevstam

Öppna upp och släpp taget.
Adyashanti

Mer litteratur för den intresserade

Flow.
Mihaly Csikszentmihaly

Uppskattande samtalskonst.
Susanne Bergman & Camilla Blomquist

XBT Existentiell beteende terapi.
Niklas Möller och Isabel Petrini

Självmedkänsla.
Agneta Lagercrantz

Metaforer.
Niklas Törneke

Människan är en berättelse.
Clarence Crafoord

Bli den du är.
Piero Ferrucci

Om viljan.
Roberto Assagioli

Dansa mjukt i tillvaron.
Anna Kåver

Olyckliga i paradiset.
Christian Rück

Litteratur om sorg

Sorgbearbetning.
John W James & Russell Friedman

Sorgbearbetning.
John W James & Russell Friedman

En bro till framtiden.
Göran Gyllenswärd